Mercè Ortega, Les meves coses
Mercè Ortega

Les meves coses

Dimecres 22 de setembre del 2021

Les meves coses ens parla, des d’un posicionament crític i de denúncia, de les respostes de l’individu pressionat i oprimit pels valors materialistes i superficials fomentats pel sistema consumista capitalista. Valors que es venen a l’individu, àvid d’afecte i reconeixement, amb la promesa d’aconseguir ser millor, de reconstruir la seva identitat, una identitat aplaudida, acceptada i reconeguda.

Les meves coses neix de la voluntat d’autocrítica i la necessitat de rescabalament com a víctima de l’esclavitud que suposa acumular béns, coses materials, moltes vegades innecessàries i de les quals costa molt desprendre’s per l’afecció que se’ls té. Coses que ens ocupen un espai i un temps vital, càrregues massa feixugues que ens lliguen, ens immobilitzen i ens impedeixen avançar.

 

Mercè Ortega Ferrer (Barcelona, 1962)

Artista visual. La seva obra transita permeable a la hibridació de llenguatges i a la interdisciplinarietat, i hi adquireix un gran protagonisme l’acció. El seu principal motor és la crítica social, esperonada des de la seva pròpia experiència personal.

Entre les seves obres destaquen: El pes d’una imatge - Testimoni atemporal (Espai d’Art Contemporani Can Xerracan), SORTIDA-SALIDA-EXIT (mostra Música per a camaleons incívics), Pato be Esthetic (Museu Municipal Joan Abelló), Culte a un error (Fundació Espais d’Art Contemporani), Fràgil (Festival eBent’02), Transcendir (Maschinenhaus Essen-Produktionsort der Künste) i Projecte Pallassa. La meva segona pell (presentada al Fòrum d’Art Contemporani Quam2010 i a la Mostra d’Art Contemporani THAMBOS9).