Pau Magrané
Del 27 de abril al 12 de junio de 2016. Espai Cub. BCN Producció'16
Ver