Barcelona Producció és un programa que té com a objectiu incentivar la producció en l’àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies. Promou la participació d’artistes, comissaris, crítics, investigadors i altres professionals centrats en l’art i la cultura contemporània a través d’una convocatòria oberta i una selecció de projectes efectuada per un jurat independent.

Amb aquesta iniciativa, La Capella ofereix un suport a les necessitats econòmiques i de producció de la comunitat artística de Barcelona i la seva àrea d’influència, amb l’objectiu d’acostar a tots els públics les línies discursives de l’art actual. Es tracta de plantejar unes condicions de selecció que possibilitin als autors dels projectes concórrer de manera transparent i sense intermediacions.

El procés de selecció consta de dues fases: en la primera el jurat fa una primera selecció dels projectes presentats, i en la segona es convoquen totes les persones preseleccionades a una entrevista en la qual han de defensar el seu projecte i sotmetre’s a les preguntes del jurat. Sobre la base d’aquestes dues fases es pren la decisió de quins són els projectes seleccionats.