Tonet Amorós
Del 10 desembre de 1997 al 23 de juny de 1998. Cicle De l'Espai i la Persona. Comissari: Frederic Montornés
Mostra